You are here

 
บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จํานวน 20 ชุด จากมูลนิธิเอสซีจี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 30 ล้านบาท จากธนาคารกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มูลนิธิ สุภสร - อาทิตย์เพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนการศึกษา แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณบุญชู ตรีทอง และครอบครัว มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณสมศักดิ์-คุณจุฬาลักษณ์ ตันติมาสกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ครอบครัวเพียรวิจิตรมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณสุนทร ฉมาพร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
รศ.รจนา ทรรทรานนท์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณพิชิต ชลิตวงศ์พัฒนา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

Pages