บริษัท พี.พี.เอ็ม.ฟาร์ม จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณพัฒนะ-ผศ.สาณี เรืองฤทธิ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณพัฒนะ-ผศ.สาณี เรืองฤทธิ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท แอ็กโกรธ(ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณอาดิน อับดุลลา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
นพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย-พญ.ศรัณย์พร กมลวิศิษฎ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท ๔๔๘ จำกัด โดยคุณพรนิชา อนันตสุนทร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณอภิชาติ-คุณอำไพ สังฆอารี บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
นายแพทย์อนันต์ เสรฐภักดี และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณฐานิสรัศมิ์ ประมิติธนการ-คุณมณัฐสิษฐ์ ชัยรุ่งเรือง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์