คุณบุญชู แสงอาทิตย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณบุญชู แสงอาทิตย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณบุญชู แสงอาทิตย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์