คุณเกศนี จิรวัฒน์วงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณเกศนี จิรวัฒน์วงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณเกศนี จิรวัฒน์วงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ บ้านของผู้บริจาค