การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพันธมิตร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพันธมิตร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพันธมิตร โดย คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมบริจาคเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ททท. ครบ 64 ปี จำนวน 368,964 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย