คุณวิภาพร จันทรเสรีกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณวิภาพร จันทรเสรีกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณวิภาพร จันทรเสรีกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธฺบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์