คุณวิสิทธิ์ ภัทรจินดา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณวิสิทธิ์ ภัทรจินดา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณวิสิทธิ์ ภัทรจินดา มอบเงินบริจาคจำนวน 120,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์