คุณระบิล หิรัญสถิตย์พร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณระบิล หิรัญสถิตย์พร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณระบิล หิรัญสถิตย์พร มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์