หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

รอบที่ 1 : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2566 รอบที่ 2 : 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566

 
เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร โภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 32

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณมณทิชา พันธุ์ไพร โทร. 0-2201-1331

 
RESIDENT MEETING NIGHT PARTY 2022 ร้อย(กว่า)วัน ฉันยังอยู่

21st DECEMBER 5 P.M. - 9 P.M. ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๒ และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ณ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
Research Camp 2022 II (On-site)

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมระยะสั้นนรีเวชทางเดินปัสสาวะผู้ป่วยนอก (Ampulatory Urogynecology; AUG)"
ระยะเวลาการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 มกราคม-มีนาคม รุ่นที่ 2 เมษายน-มิถุนายน รุ่นที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน รุ่นที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
 
DEAN's PARTIEs & Science Fair 2022

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: ต้นกล้ารามาธิบดี และ IPTV

 
RESEARCH CAMP BIG DATA ประจำปี 2565

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://shorturl.at/hozAE

 
ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม “เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์”

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09:00-14:00 น. ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 จ.ปทุมธานี

 
พิธีอำลาอาจารย์ของศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๒ และกิจกรรมแสดงความยินดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor) และนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรุ่นน้อง

วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

 
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธีอำลาอาจารย์ของศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๒

วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี และบริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์