โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 21 "พี่พบน้อง...เพื่อนพ้องพบกัน"