ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ MEDICAL INNOVATION WORKSHOPS AND PITCHING [FROM EARLY IDEA TO FINAL PRODUCT]

27 มิถุนายน - 10 กันยายน 2567 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชา "Strengthening RAMATHIBODI Medical Education: Creating a Community of Practice for Undergraduate Course Administrator”

สถานที่จัด ห้องวราวุธ สุมาวงศ์ 1-2 ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
RAMATHIBODI STUDENT WELL-BEING CENTER (RASW)

ให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและดูแลปัญหาด้านสุขภาพใจแก่นักศึกษารามาธิบดีระดับปริญญาทุกหลักสูตร (MD, CD, ER, NR, RS)

 
RESEARCH MARKET 2024

Date: 29 November 2024 Time: 08.30 am - 04.00 pm ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาคารเรียน 2 (อาคารพรีคลินิก)

 
TOWN HALL MEETING: ประชาพิจารณ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568 RA & RAK

11 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00-13.30 น. และ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30-12.00 น.

 
UNDERGADUATE STUDENT EXCHANGE 2024 SCHOLARSHIPS (ROUND 2)

Application Date: Today - May 18, 2024

 
RAMA panitharn 27th รามาปณิธาน ครั้งที่ 27

6-8 เมษายน 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
การประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในโรงเรียนแพทย์ไทย “เรียนรู้การวัดผลจากโรงเรียนแพทย์ชั้นนำทั้ง 2 แห่ง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมแผนรับมือในอนาคต”

13 มีนาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2567

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567