เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "โภชนบำบัด และการบริหาร รุ่นที่ 31"

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณมณทิชา พันธุ์ไพร โทร.0-2201-1331

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Faculty hour หัวข้อ "ภาษีและการจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาแพทย์"

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
โครงการทัศนศึกษา อาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 18

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การรับสมัครสอบ Long Case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑ รับสมัคร ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องบรรยาย ๖๒๑ ชั้น ๒ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และครั้งที่ ๒ รับสมัคร ในวัน...

 
RESEARCH CAMP 2020 #1

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 15 "Call me by your name"

ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญอาจารย์และบัณฑิตรามาธิบดีเข้าร่วม "พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๐" และ "งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๓"

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
E-Orientation for New Graduate Students Academic Year 2020

through e-learning system between August 11-21, 2020

 
DEAN'S PARTIES & SCIENCE FAIR 2020

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)