พิธีอำลาอาจารย์ของศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๒ และกิจกรรมแสดงความยินดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor) และนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรุ่นน้อง