ขอเชิญนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีเข้าร่วมกิจกรรม Faculty hour "คณบดีพบนักศึกแพทย์รามาธิบดี"

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30-16.30 น. ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี    

 
ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีทุกท่านเข้าร่วมพิธี มอบหมวกพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-13.15 น. ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาณ จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Faculty hour เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
กำหนดการขอผ่อนผัน "เกณฑ์ทหาร" ประจำปี 2563

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ งานกิจการนักศึกษา

 
ขอเรียนเชิญอาจารย์รามาธิบดีร่วมงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

 
พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 12 ตอน V for Vendetta

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

 
ขอเชิญนักศึกษารามาธิบดี เข้าร่วมโครงการงานกิจการนักศึกษาพบศิษย์รามาธิบดีชั้นปีที่ ๑ (ศาลายา) ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๒๒ และห้อง ๓๒๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม Research Camp 2019

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ก.ย. 62 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และครั้งที่ 2 วันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 1...

 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี