พิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ (ศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๑)