การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ TRANSFORMATIVE LEARNING: COMMUNICATION BETWEEN THE GENERATIONS