พิธีอำลาอาจารย์นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๓) ประจำปี ๒๕๖๖