General Activities

 
รับมอบเงินบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีฯ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร  เหล่าธรรมธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค

 
ท่านผู้หญิงบริจาค

ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์  คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ  อาจารย์แพทย์  รับมอบเงินจาก ท่านผู้หญิงวิระยา...

 
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ไชยา อภิชโย
ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ไชยา อภิชโย วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 12.00-13.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2...
 
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00-13.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสต...
 
ยินดีต้อนรับ Prof.Miloslar Kuba ในการหารือความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและหารือเกี่ยวกับด้านความร่วมมือ (MOU) กับ Prof. Miloslav  Kuba
...
 
บวงสรวงศาลกรมหลวง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557  ณ    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ประเมินความเสี่ยงเบาหวาน
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์พระเทพรัตน์
 
 
วันฮีโมฟีเลีย
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 
 
 
กาล่าการกุศล

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแชงกรี-ลา 

 
ทำบุญอาคาร 4

วันที่ 11เมษายน 2557   ณ อาคาร4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
งานผู้สูงอายุชุมชนซอยสวนเงิน

วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ชุมชนซอยสวนเงิน

 
สรงน้ำ..สงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน  2557  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี