General Activities

 
การอบรมความเสี่ยง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557  ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
การอบรม เรื่อง : การดูแลผู้ป่วยที่ร่างกายเจริญเติบโตผิดปกติ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557  ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาลสถาบันจักรี

ณ ห้อง 810 AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

 
ประเมินความเสี่ยงเบาหวาน

โดยภายในงานมีบริการตรวจเท้า ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

 
จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสำโรง

โดยเน้นให้ความรู้ 3 ด้าน 3 อ. ได้แก่ อารมณ์ อาหาร และออกกำลังกาย ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก

 
กิจกรรมเปิดครัวสู้โรค "อร่อยได้ไม่ใส่กะทิ"

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ฝ่ายโภชนาการชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานอบรม Social

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 
ภาพข่าวกิจกรรมงานเติมคุณค่าให้งานวิจัย

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557   ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการ 1 : 20

ระหว่างวันที่ 6 - 27 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
ผลการประกวด The Star Rama Websites 2014

เมื่อ 11 มิ.ย. 57 ซึ่งหน่วยงานต่างๆได้ร่วมเข้าประกวด และได้รับความรู้เพิ่มเติม ภายใต้รูปแบบของงาน "แข่งขัน แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เรียนรู้ พัฒนา"

 
ภาพข่าวกิจกรรมเสวนาเรื่อง ปวดไหล่ ไหล่ติด

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์แลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี