พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบเปิดดำเนินการ 47 ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบเปิดดำเนินการ 47 ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบเปิดดำเนินการ 47 ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบเปิดดำเนินการ 47 ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบเปิดดำเนินการ 47 ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (สายกรรมฐาน) 13 รูป และพระติดตาม เนื่องในโอกาสครบรอบเปิดดำเนินการ 47 ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี    

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี