ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมระยะสั้นนรีเวชทางเดินปัสสาวะผู้ป่วยนอก (Ampulatory Urogynecology; AUG)"
ระยะเวลาการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 มกราคม-มีนาคม รุ่นที่ 2 เมษายน-มิถุนายน รุ่นที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน รุ่นที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
 
DEAN's PARTIEs & Science Fair 2022

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: ต้นกล้ารามาธิบดี และ IPTV

 
RESEARCH CAMP BIG DATA ประจำปี 2565

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://shorturl.at/hozAE

 
ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม “เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์”

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09:00-14:00 น. ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 จ.ปทุมธานี

 
พิธีอำลาอาจารย์ของศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๒ และกิจกรรมแสดงความยินดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor) และนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรุ่นน้อง

วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

 
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธีอำลาอาจารย์ของศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๒

วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี และบริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

 
จะดีไหม? PEER SUPPORT HUB

ถ้ามีคนที่พร้อมรับฟังเราในทุกปัญหา

 
Research Tour 2022 ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.30-16.30 น. ณ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
Research Camp (Online-III) ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านทาง Zoom Meeting

 
Ramathibodi Student Well-being Center

ช่องทางการติดต่อ เพื่อรับบริการปรึกษาด้านสุขภาพใจ

 
RESEARCH CAMP (Online-ll) ปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น. Zoom Meeting