รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี กำหนดปิดรับสมัคร 31 มีนาคม ของทุกปี

 
RESEARCH CAMP #2 (Online) ปีการศึกษา 2563 By โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. จัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

 
โครงการ “พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 16 A TAXI DRIVER”

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

 
การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 
เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "โภชนบำบัด และการบริหาร รุ่นที่ 31"

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณมณทิชา พันธุ์ไพร โทร.0-2201-1331

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Faculty hour หัวข้อ "ภาษีและการจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาแพทย์"

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
โครงการทัศนศึกษา อาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 18

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การรับสมัครสอบ Long Case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑ รับสมัคร ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องบรรยาย ๖๒๑ ชั้น ๒ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และครั้งที่ ๒ รับสมัคร ในวัน...

 
RESEARCH CAMP 2020 #1

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages