You are here

General Activities

 
โครงการอบรม การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
วิ่งการกุศลเพื่อหารายได้ในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในการผ่าตัดโรคหัวใจ ในกิจกรรม “วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ ร่วมแสดงความยินดี มอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

เมื่อวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มหกรรมการเงินรามาธิบดี ครั้งที่ 1 FINANCIAL DAY RAMATHIBODI 2019

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบริหาร

 
พิธีเปิดศูนย์นารีรักษ์รามาธิบดี และกิจกรรมเสวนา บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง: SAFETY HOME…SAFETY SOCIETY

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
แถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ดนตรีในสวนสุขวนา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ร้อยดวงใจ เชิดชู บูรพาจารย์ กุมารฯ รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม “Falls Free Day รณรงค์การป้องกันพลัดตกหกล้มใน OPD”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง “สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์”

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานระบบการบริหารเตียงผู้ป่วยใน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages