General Activities

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รับมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ (B601) ชั้น 6 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบริหาร และลานถนนบริเวณหน้าหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีปิดการอบรม หลักสูตร "ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก WHO พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สปสช.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์พิษวิทยา ชั้น 3 อาคารสุโขเพลส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“19 ธันวาคม วันอาภากรรำลึก”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีรับหนังสืออนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติ ฉุกเฉิน ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 
ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมคณะกรรมการ Administrative และกิจกรรมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
โครงการผ่าตัดต้อกระจกการกุศล และโครงการออกหน่วยทันตกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2566 ณ วัดไทยลุมพินี เมืองไพราวา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

 
RAMA SYNERGY ตอน “ส่งมอบ รับมา สานต่อ” ร่วมขอบคุณคณบดีจากใจชาวรามาธิบดี พร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมวิชาการ "Safety Engagement Quality Improvement in Medical Devices Reproccessing”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรมวันดินโลก

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร