You are here

General Activities

 
รางวัล TTF Award ประจำปี 2564-2565 (Toyota Thailand Foundation Award)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ

 
งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล ประจำปี 2564 และประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
งานอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอตำแหน่งสูงขึ้น

ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) 

 
กิจกรรมวันหยุดแผลกดทับโลก (Stop PI Day)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
กิจกรรม Rama Roadshow 2022 (General Round)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานองคมนตรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Warsaw สาธารณรัฐโปแลนด์
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
“ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” เปิดให้บริการแห่งแรกที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ไทยพบป่วยปอดอักเสบรุนแรง (EVALI) จากบุหรี่ไฟฟ้า หวั่นคนไม่รู้อันตรายv

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2655 ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages