You are here

General Activities

 
การตรวจประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจาก SIDCER Recognition (Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review, WHO)
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ
 
Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเรียน 2) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
NR OPEN HOUSE 2022
เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีศาลายา
 
งานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม “CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อม”
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสาทร ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
 
งานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์
 
คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
กิจกรรมซ้อมแผน Stroke Fast track
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 1 อาคาร 4
 
กิจกรรม Private Open House 2022
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
พิธีมอบหมวกนิรภัยให้แก่ตัวแทนบุคลากรที่มีสิทธิ์ได้รับหมวกนิรภัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝั่งสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 
การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2565 หัวข้อ Criteria for good qualitative research

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages