General Activities

 
โครงการอบรม “หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
โครงการ “Star Nurse & Star Staff” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์
 

 
สถาบันราชสุดาร่วมกับภาคีจัดอบรมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสารแก่เยาวชนที่มีความพิการให้พร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงาน

ราชสุดาจะจัดอบรม 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2566 ที่กรุงเทพมหานคร และรุ่นที่ 2 วันที่ 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2566 ที่จังหวัดสงขลา

 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม  ...

 
พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023

ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค

 
งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์

ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "Breast Cancer In The Elderly”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานองคมนตรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 
Research Tour 2023 ปีการศึกษา 2566 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
มหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล วิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อการบริการสุขภาพ และการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ (Advances in digital health AI and Bioengineering in Medical Services and Education)

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งาน “เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)