You are here

General Activities

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
RESEARCH TOUR 2022 ปีการศึกษา 2565 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การประชุมหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบคบวงจร” (Senior Complex)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Good Governance in Digital Era: ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 
รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "บุคลากร/หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว"

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

 
ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ (Mass Casualty) รูปแบบ Tabletop ปี 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
 งาน Open House ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การสัมมนา "ลดหย่อนภาษีปีนี้ ซื้อกองทุนไหนดี"

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
รางวัล TTF Award ประจำปี 2564-2565 (Toyota Thailand Foundation Award)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ

Pages