You are here

General Activities

 
กิจกรรมวันหยุดแผลกดทับโลก (Stop PI Day)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
กิจกรรม Rama Roadshow 2022 (General Round)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานองคมนตรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Warsaw สาธารณรัฐโปแลนด์
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
“ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” เปิดให้บริการแห่งแรกที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ไทยพบป่วยปอดอักเสบรุนแรง (EVALI) จากบุหรี่ไฟฟ้า หวั่นคนไม่รู้อันตรายv

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2655 ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
 
การประชุม โครงการการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลที่ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1-2 ฝ่ายสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Cancer Center (NCC) ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
การตรวจประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจาก SIDCER Recognition (Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review, WHO)
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

Pages