General Activities

 
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2566 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
พิธีรับมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซล

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

 
กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) ครั้งที่ 3/2566 (External audit: SGS) Standard: ISO 9001:2015 Quality Management System Certification

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forum

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
การประชุมการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล 4 สถาบัน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานองคมนตรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการ “สืบสานพระราชปณิธาน” ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

 
พิธีประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ

 
การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินการรับรองเฉพาะโรค : การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้และไส้ตรง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
ละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

 
กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานการศึกษา ชั้น 3-4 อาคารบริหาร