You are here

General Activities

 
ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ได้รับเชิญให้กล่าวแถลงข่าวเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่มูลนิธิจอนตุง และสื่อมวลชน ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ผ่านช่องทางคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์

 
โครงการสร้างเสริมการดูแลสุขภาพสตรีเพื่อป้องกันภาวะปัสสาวะเล็ดราดและอุ้งเชิงการหย่อน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 37

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ ผนึกกำลังร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนอาเซียน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

 
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกันยายน 2566

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
การต้อนรับผู้บริหารจาก “School of Nursing, Tung Wah College, Hong Kong”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 418 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม Kick off GPO Walk & Run For Change เปลี่ยนชีวิต..มาเดิน-วิ่ง กันเถอะ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ลาน ดร.ตั้ว ลพานุกรม องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก "JPMC, PJSC, JPMC College of Health Sciences, Brunei”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 418 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth, Midwifery Lecturer และนักศึกษาผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 623 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages