ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี เข้าร่วม Faculty hour คณบดีพบศิษย์แพทย์รามาธิบดี

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ทำไมหมอ ไม่รักษาผู้ป่วยแค่ในโรงพยาบาล?

หมอไม่อยากให้มีผู้ป่วยที่ต้องไปหาหมอ!

 
ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา ทุกหลักสูตรร่วมกิจกรรม CHRISTMAS CHARITY

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดฯ สมัครวันนี้ - 21 พฤศจิกายน 2561 

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 8 ตอน Dallas Buyers club

ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 - 21.00 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ระหว่างลักษณ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 - 20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

 
Planner of the Scholarships 2019

เปิดรับสมัคร 3 รอบ

 
รักในความเป็นหมอ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

 
TRC e-learning วิชาการควบคุมยาสูบ Advance certificate of Tabacco Control in Thailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณรติกร โทร. 08-5802-8823

 
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 4 BMS4

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 19 ต.ค. 61

 
MU-IR AMBASSADORS 2018

Apply now - 23 October 2018

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่องการรับสมัครสอบ Long Case

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

 
กำหนดการขอผ่อนผัน "เกณฑ์ทหาร" ประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ งานกิจการนักศึกษา