โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://med.mahidol.ac.th/nursing/th, https://med.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/PN/

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-0736, 0-2201-1512, 0-2201-1608