โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับตรงผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับตรงผู้ช่วยพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 1 ปี ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับตรงผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี ปีการศึกษา 2562
เรียนฟรี มีงานให้ทำ สกอ. และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมให้ทุนจบแล้วมีโอกาสทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2562
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://med.mahidol.ac.th/nursing/th
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2201-0736