เปิดรับตรงพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ (Nurses' aides) หลักสูตร 6 เดือน ปีการศึกษา 2562

เปิดรับตรงพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ Nurses' aides หลักสูตร 6 เดือน

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับตรงพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ (Nurses' aides) หลักสูตร 6 เดือน ปีการศึกษา 2562
เรียนฟรี มีงานให้ทำ รับสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 2 มิถุนายน 2562
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://med.mahidol.ac.th/nursing/th
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2201-0736