พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 46

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ

 
The 3rd Asian Undergraduate Summit (AUS) 2017

นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครประกอบการสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560

 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบบรับตรง กสพท. รอบที่ 2 

 
ขอเชิญนักศึกษาแพทย์และแพทย์จบใหม่เข้าร่วมกิจกรรม USMLE WORKSHOP 2017

ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย กสพท. รอบ 2

ระบบรับตรง กสพท. ปีการศึกษา 2560

 
พิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ (รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๗) ประจำปี ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการ “งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6” แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 47

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Student Exchange Program 2017 (Round 2)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคารเรียนรวม

 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่นที่ 50 สู่ชั้นคลินิก

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี