ประกาศ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2562

ติดต่อขอรับใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 8 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.

 
How often do you find the right person? ONCE

15 Feb 2019, 17.30 - 20.30 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

สมัครออนไลน์ที่ www.grad.mahidol.ac.th รอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2562

 
การแสดงดนตรี FANTASMUSIC: TUNES IN TIME

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี เปิดม่านการแสดงเวลา 18.30 น.

 
Jeopardy Medical Student Tournament 2019

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 (รอบคัดเลือก) วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (รอบตัดสิน) เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา

สายรหัส 084 - 160 และ 181 - 189 วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 และสายรหัส 001 - 080 และ 161 - 180 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 
พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 9 ตอน when breath becomes air: เมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศ

ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์