ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Faculty hour เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์