คุณศรีชนก วัฒนศิริและครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณปาณิสรา อาภาปภานุรักษ์-คุณกัญญ์ณพัชร ดารารัตนโรจน์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณระบิล หิรัญสถิตย์พร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณวิสิทธิ์ ภัทรจินดา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณเตียง ลิติกรณ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

 
คุณวิภาพร จันทรเสรีกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธฺบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพันธมิตร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 
คุณนฤมล เทิดกตัญญูพงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณจุติพงศ์ บุญสูง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
คุณสุพินท์ มีชูชีพ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณสมยศ ฉัตรร่มเย็น บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณวิวัฒน์ เจียมพานทอง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์