คุณอุไร โตพ่วง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณจันทร์ทิพย์ วานิช บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณอัญชัน-คุณชุติมา ตั้งมติธรรม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ศ.(พิเศษ) ดร.สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณเจียรนัย บุญประสงค์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
รศ. พญ.ประไพ สุเทวี บุรี บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 7 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
คุณนิภา อริยะวุฒิพันธ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณทิพย์วรรณ อัฑฒ์กำพล และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 
บริษัท พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร