ในวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้มีการจัดอบรมสัมมนาวิชาการแก่บุคลากรและหน้าหน้าที่

 

ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 24.00 น. ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.00 น.

 

แจ้งเปิดให้บริการผู้ป่วยช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนเมษายน 2558 

 

ในวันที่ 12-15 เมษายน  2558 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 เมษายน  2558

 

ในระหว่างวันที่ 11-15, 29 -30 เมษายน 2558 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  

 

ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558

 

ในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2558   ทั้งนี้ได้ประสานงานเลื่อนนัดผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว 

Pages