ประกาศปิดให้บริการ ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ปิดให้บริการในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. 

 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ)

ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2559 โดยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย เฉพาะแพทย์ที่อยู่เวรเท่านั้น

 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ)

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2559 โดยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย เฉพาะแพทย์ที่อยู่เวรเท่านั้น

 
ประกาศปิดให้บริการห้องคลอด

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.