หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ชั้น 4 โซน S ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 

ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เนื่องจากวันดังกล่าวใกล้กับวันหยุดยาว 

 

ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม  2558   ทั้งนี้ได้ประสานงานเลื่อนนัดผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว 

 

ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น. ณ แผนก หู คอ จมูก โซน H ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และเวลา 12.00-16.00 น. ณ  ชั้น 4  อาคาร 4 

 
ประกาศวันเปิด - ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมี่ยม

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558, วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 และวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง 

 

ในวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้มีการจัดอบรมสัมมนาวิชาการแก่บุคลากรและหน้าหน้าที่

Pages