ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

 
แจ้งย้ายและปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก

ปิดให้บริการในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี

 
แจ้งปิด-ย้าย ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

ปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 และเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

 
ประกาศปิดชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ

ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. และในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น.

 
งดให้บริการชั่วคราว คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และคลินิกพรีเมี่ยม

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 
แจ้งเปิด - ปิด บริการชั่วคราว

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 29 พฤษภาคม 2561

 
แจ้งวันเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด ในวันสงกรานต์

วันที่ 11 - 16 เมษายน 2561 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
แจ้งวันเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด ในวันจักรี

วันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์