ประกาศแจ้งงดให้บริการศูนย์โรคการนอนหลับ

ในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

 
ประกาศแจ้งเปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก

ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 จากเดิมที่มีการแจ้งปิดให้บริการ

 
งดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเวชศาสตร์ครอบครัว

ในวันที่ 5, 12, 30 - 31 ธันวาคม 2559 และ 1 - 3 มกราคม 2560

 
ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ

ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 - 16.00 น.

 
ประกาศปิด ศูนย์ทันตกรรม

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 - 16.30 น.

Pages