แจ้งวันเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด ในวันสงกรานต์

วันที่ 11 - 16 เมษายน 2561 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
แจ้งวันเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด ในวันจักรี

วันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
แจ้งปิดหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก (4IC) ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

 
แจ้งงดให้บริการชั่วคราว ห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี

วันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 และ วันที่ 12 - 16 เมษายน 2561

Pages