ปิดปรับปรุงศูนย์อาหาร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 
ประกาศปิด บริการห้องคลอด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (ชั่วคราว)

ในวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น. 

 
ขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น. และวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น. 

 
ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

Pages