You are here

General Activities

 
งานแถลงข่าว “คอนเสิร์ต I WILL SURVIVE ผู้ชายแบบผม ไกรวิทย์ พุ่มสุโข”

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
รพ.รามาฯ ร่วมงานแถลงข่าว งานมติชน healthcare 2014

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ มติชน Academy

 
เมื่อวันที่ 13-17 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 13-17 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
รณรงค์การทำแบบสอบถามวัดความสุขด้วยตนเอง Happinometer

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
พิธีถวายพระพรวันแม่

วันที่ 8  สิงหาคม 2557  ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  

 
ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่อุดม ญาณรโต

วันที่ 7 สิงหาคม 2557  ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี 

 
“สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗

ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอเชิญร่วมงาน "ก้าวสู่ปีที่ 4 ก้าวไปด้วยกัน มุ่งมั่นให้บริการ"

วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 - 15.00 น. โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยทางจิตเวชศาสตร์เบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 317-318 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
โครงการ Walk Rally safety Day

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

Pages