You are here

General Activities

 
การประชุมผู้ปกครองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี  

 
สัปดาห์รณรงค์โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม งานสัปดาห์รณรงค์โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ ประจำปี 2558

 
วันลดเค็ม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์   

 
ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี จัดธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ ร่มอารามธรรมสถาน คลอง 10 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 
สัปดาห์ 90 ปี อารี  วัลยะเสวี ปฐมคณบดี   ปูชนียบุคคล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัปดาห์ 90 ปี อารี วัลยะเสวี ปฐมคณบดี ปูชนียบุคล  เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อ...

 
บรรยายพิเศษ เรื่องนักมวยเด็ก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 
R2R Club

เมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย  

 
อบรมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบ

วันที่ 22 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
นิทรรศการโรคสะเก็ดเงิน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Global Handwashing Day 2015”

 
กิจกรรม “วันครอบครัวโตโยต้า” ประจำปี 2558
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ร่วมกับศูนย์กีฬารามาธิบดี และฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันครอบครัวโตโยต้า” ประจำปี 2558

Pages