General Activities

 
โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่น 7 ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งานแถลงข่าว “สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5”

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน 

 
ประชุม เรื่อง “การสร้างฐานข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบนเว็บไซต์”

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 816 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตร Asian Clinical Tropical Medicine Course 2016

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมรจิต บุรี ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 1 

 
บรรยาย “ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย พวกเราสบายใจ คนไข้ได้ความคุ้มครอง”

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
อบรม เรื่อง “ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบัน”

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “How to set up heart transplant in Ramathibodi Hospital”

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านระบบงานและกระบวนการพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
หนึ่งน้ำใจ ล้านคำขอบคุณ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หนองแขม 

 
พิธีเปิดหน่วยบริการสุขภาพบุคลากรแห่งใหม่

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องฯ”
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี