You are here

General Activities

 
งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 
“Rama Idol คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม”  ปีที่ 2 On Tour

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ และ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 
อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยประจำหน่วยงาน

วันที่  21 สิงหาคม 2558   ณ  ห้องบรรยาย 910 BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
เปิดครัวสู้โลก

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ฝ่ายโภชนาการชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการ “รามาไอดอล ปีที่ 2” จัดกิจกรรม Road Show

จังหวัดลพบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 
บรรยายและมอบรางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
งาน “ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน”

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
อบรมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “โปรตีนในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต ยิ่งมากยิ่งดี จริงหรือไม่?”

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
งานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Rama Appointment”

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ปันรัก, ผูกพัน, สร้างสรรค์, ร่วมใจ, ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5

เมื่อวันที่ 10-14 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ”การดำเนินการ กรณีเจ้าหน้าที่ขาดงาน”

วันที่ 11  สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

Pages