General Activities

 
งานสัมมนาสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

 
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี จัดกิจกรรมธรรมบรรยาย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมโครงการ “ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน”

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
สัมมนาโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล “The Prince Mahidol Award Youth Program Networking & Reunion Meeting” ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
กิจกรรม "วันมะเร็งโลก We Can I Can"

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมการตรวจและประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน โครงการ “ดูแลเท้าให้ถูกวิธีชีวิตนี้ไม่มีเบาหวาน”

วันที่ 19 มกราคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
R2R CLUB  จัดบรรยายให้ความรู้

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559  สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559  ณ ห้องบรรยาย 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการประจำปี และพบปะสังสรรค์ปีใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

 
สโมสรนักศึกษารามาธิบดี และงานกิจการนักศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานคณบดี อาคารเรียนรวม

 
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล